"Jangan menghina biar di hina kerana sehina-hina orang yang dihina lebih hina yang menghina"

MUTAKHIR

.

Sunday, March 29, 2009

What Excuse Do U have?

Absolutely no excuse what so ever...


No comments: